Algemene voorwaarden

Helder.

Voor iedereen die houdt van simpel en helder, hebben we onze algemene voorwaarden in duidelijke taal opgeschreven. Vinden we zelf ook fijn. Of verheugde je je op een stevige juridische tekst? Geen zorgen. Bekijk dan de algemene voorwaarden van NSW10 bij de kamer van koophandel.

DEFINITIES
Artikel 1.
We hebben geprobeerd deze voorwaarden zo simpel en helder mogelijk te houden. Het is dus niet nodig je om de oren te slaan met definities. Maar wel leuk.

1 Klant. Koning.
2 Service. Onze obsessie.
3 Specialisme. Onze specialiteit.
4 Eigenzinnig. Een beetje anders.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
artikel 2

NSW10
Grotestraat 72
7471 BR Goor.

Telefoon: 0547-352161
E-mail: info@nsw10.nl

Openingstijden:

maandag: 13.00 - 17.30
dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 17.00
zaterdag: 9.00 - 17.00
zondag: op aanvraag

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72020423. Ons BTW-identificatienummer is: NL103838569B01.

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 3.
1 Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor je doen en wat we van jou verwachten. Als je iets bij ons koopt of hebt gekocht, natuurlijk. Anders is het niet zo toepasselijk.
2 Soms bieden wij aparte voorwaarden aan bij een product. Ook dan gelden deze algemene voorwaarden. Maar zie ook lid 3.
3 Wij doen niet zo moeilijk.

HET AANBOD
Artikel 4.
We vertellen je altijd eerlijk wat, wanneer en hoe je iets kunt kopen, wat het kost en of je het kunt ruilen. Beloofd. Staat er een foutje op onze productpagina? Dan mag je ons daar aan houden. Behalve wanneer het foutje duidelijk een blunder is en je dat van te voren had
kunnen weten natuurlijk.

DE OVEREENKOMST
Artikel 5.
1 Je doet online zaken met ons in een veilige webomgeving. Daar werken onze IT developers iedere dag hard voor.
2 Als je een bestelling bij ons doet, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail.
3 Wij voegen alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling, maar het meeste vind je ook op onze site. Het is natuurlijk wel handig als je de (digitale) bon goed bewaart.

HERROEPINGSRECHT
Artikel 6.
1 Heb je het product één keer uitgetest en ben je er niet blij mee? Dan mag je het binnen 30 dagen na ontvangst retourneren. We sturen je een nieuw product of je ontvangt je betaling binnen 3dagen terug.
2 "Daarom" accepteren we ook als reden.

VERPLICHTINGEN TIJDENS BEDENKTIJD
Artikel 7.
Tijdens de bedenktijd mag je het product uitpakken of gebruiken zoals je dat in de winkel zou doen. Gebruik je het product zodanig dat het niet meer in 'winkelstaat' is, dan kan het zo zijn dat je minder geld voor het product terugkrijgt.

VERZENDKOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
Artikel 8.
Die zijn er niet: verzending naar NSW10 wordt meestal vergoed.

VERPLICHTINGEN VAN COOLBLUE BIJ HERROEPING
Artikel 9.
Zodra jij binnen 30 dagen bij ons aangeeft iets terug te willen sturen, doen wij dit:

 • We sturen na ontvangst van jouw aanvraag een bevestiging, en;
 • We sturen je een nieuw product of je ontvangt je betaling binnen 3 dagen terug.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
Artikel 10.
Je begrijpt vast dat je de volgende artikelen niet kunt terugsturen:

 • Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.

DE PRIJS
Artikel 11.
1 Zie artikel 4.2 Er is geen verschil tussen de prijzen in onze showroom en op onze website.
3 Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.
4 Normale verzending is altijd gratis.

CONFORMITEIT EN GARANTIE
Artikel 12.
1 Zie artikel 4.
2 Je hebt recht op een goed product, punt. Is er toch iets mee aan de hand, dan lossen we het voor je op. Hierbij volgen we altijd de wet.

LEVERING EN UITVOERING
Artikel 13.
1 Wij doen ons best om jou goed van dienst te zijn. Daar zijn we een beetje obsessief in.
2 Als je voor 17.00 uur iets bij ons bestelt, ontvang je het binnen 2 dagen. Tenzij we iets anders met je hebben afgesproken. Als de bezorging van het product langer duurt, of als we niet alles op tijd kunnen bezorgen, hoor je dat zo snel mogelijk. Op dat moment kun je afzien van je aankoop. Als je van tevoren al had betaald, krijg je je betaling zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen teruggestort. 
3 Als we een besteld product niet meer kunnen leveren krijg je je geld terug, of bieden we je een goed alternatief aan. Zo'n vervangend artikel mag je altijd ruilen. 
4 Als een product beschadigt of kwijtraakt voordat het bij jou of een door jou aangewezen ontvanger aankomt, is dat onze verantwoordelijkheid.

BETALING
Artikel 14.
1 Als wij je vragen een bedrag vooruit te betalen, maken we direct na ontvangst je bestelling in orde.
2 Klopt iets niet in de betaalgegevens? Laat het ons dan weten.

KLACHTENREGELING
Artikel 15.
a Heb je een klacht? Vervelend.
b We doen er alles aan om je klacht te verhelpen. Uiteraard hebben we daar een mooie procedure voor.
1 Als je een klacht hebt, laat het ons dan snel weten. Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk, dan kunnen we je goed helpen.
2 Uiterlijk binnen 2 dagen krijg je antwoord van ons. We helpen je direct, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.
3 Maar we helpen je liever zelf. Zie artikel 3, lid 3.

GESCHILLEN
Artikel 16.
Komen we er echt niet uit? Dan kun je besluiten de zaak binnen twaalf maanden voor te leggen aan eenGeschillencommissie van jouw keuze.

AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Artikel 17.
Dit waren onze algemene voorwaarden. Lekker duidelijk, toch? Als wij in de toekomst iets gaan veranderen aan deze voorwaarden, vind je dat terug op onze website. We zorgen er sowieso voor dat veranderingen niet nadelig zijn voor jou.

Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay® v.1.2016

De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.

Artikel 1 Beoordeling aanvraag

1.1. U heeft een bestelling geplaatst en heeft gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay®) van Arvato Finance B.V. die handelt onder de handelsnaam AfterPay (hierna “AfterPay”). Uw keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij u via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen uw aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van uw gegevens.

1.2. Het resultaat van de toetsing krijgt u zo mogelijk direct online te zien en daarbij of uw verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.

1.3. AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van uw aanvraag om te betalen met AfterPay®, deze omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat u gebruik maakt van een betaling met AfterPay®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

1.4. Iedere winkelier is gerechtigd u als consument bij het totstandkomen van een koopovereenkomst te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay indien u kiest voor betalen met AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:

 1. De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;
 2. Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien u koopt via uw (eenmanszaak/vof/personenvennootschap) bedrijf;
 3. Als u wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dient u tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;
 4. Het bankrekeningnummer waarmee u AfterPay® gaat betalen;

1.5. Om te kunnen betalen met AfterPay® moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;
 • U bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert u niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig te voldoen.
 • U bent beschikkingsbevoegd of u wordt vertegenwoordigd door degene die u rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens u te handelen.
 • De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan u toestaat om achteraf te mogen betalen;
 • Door het verstrekken van uw gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay®, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of uw aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;
 • U verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay® de uit uw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay te Heerenveen.

Artikel 2 Wijze van betalen

2.1. Uw keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay® van AfterPay houdt na acceptatie van uw verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door u verschuldigde bedrag vanwege de door u gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay . Dat betekent dat u na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt u hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of via de standaard Europese incasso. Indien u aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit uw betalingsverplichting aan AfterPay in stand. U moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay te Heerenveen.

2.2. AfterPay behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door u niet te restitueren.

2.3. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtigt u AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer en heeft u bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra uw verzoek om te betalen via AfterPay® is geaccepteerd en u via de standard Europese incasso gaat betalen, sturen wij u een vooraankondiging, waarin wij uw incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging krijgt u 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van AfterPay® gaat u akkoord met de termijn van 5 dagen.

2.4. AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.

2.5. AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3 Kosten betaalopdracht>

3.1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor uw rekening en risico.

3.2. Indien u heeft gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dient u zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van uw rekening, kan AfterPay kosten in rekening brengen (ophoging). U kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat u in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan u hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

3.3. Tot één dag voor de incassotransactie, kunt u wettelijk gezien de incasso opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Betaaltermijn

Uw betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.

Artikel 5 Adreswijziging

U bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere adres- en e-mail- wijziging. Zolang AfterPay geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht gevestigd te zijn op het laatst bij AfterPay bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice van Arvato Finance B.V. h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 020 7230 270. Voor een telefoongesprek met AfterPay betaalt u alleen de kosten van uw telefonieaanbieder.

Artikel 6 Verzuim

6.1. Indien u niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.2. Indien u binnen 14 dagen na factuurdatum niet heeft betaald, stuurt AfterPay aan u een herinnering om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay aan u een (tweede) schriftelijke herinnering en zal AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en AfterPay aan u een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.

6.3. Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag, tevens bent u administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van de uw bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).

6.4. Indien er door aan u toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door u gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan uw betaling in mindering strekken op het door u oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement, welke is gepubliceerd op haar website www.afterpay.nl. Daar kunt u alles nalezen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, als ook vragen om inzage van de persoonsgegevens die worden verwerkt en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.2. Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.